Innovaties

Vernieuwend verbeteren

Passievol

Integer

Doelgericht

Toekomstgericht

Innovatie

De letterlijke betekenis van innovatie is vernieuwing. Innovatie betekent voor ons eigenlijk ‘vernieuwend verbeteren’. Natuurlijk, van tijd tot tijd worden nieuwe variëteiten geïntroduceerd, en waar gewenst zullen wij deze vanzelfsprekend proberen in ons aanbod op te nemen. Tevens neemt het aanbod in verschillende verpakkingssoorten nog altijd toe en ook dit onderdeel kunnen wij tot in de kleinste details voor u regelen.

Luisteren

Door goed te luisteren naar onze cliënten zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden en oplossingen: product, verpakking, distributie, processen etc. zijn zaken die te allen tijde moeten aansluiten op de wensen van de klant. Verbeterde kwaliteitssystemen introduceren, die voldoen aan de hoogste eisen van deze tijd, met een up-to-date verslaglegging en die zelfs toegankelijk is voor onze leveranciers en klanten.

MVO

Daarnaast richten wij ons op maatschappelijk verantwoord ondernemen, door zaken te doen met leveranciers waar sociaal ethisch opereren een vanzelfsprekendheid is. Producenten en exporteurs die dit onderwerp net zo belangrijk vinden als wij. En ook kijken wij voortdurend kritisch naar onze eigen organisatie, en zoeken wij naar mogelijkheden onszelf te verbeteren en waar mogelijk te vernieuwen.